29 TEMMUZ 2014 23:53

Emeklilikte yaşa takılanlar dikkat!h27
Emeklilikte yaşa takılanlar dikkat!h27
4-C’liler emekliliğe kadar sorun yaşamayacakh27
4-C’liler emekliliğe kadar sorun yaşamayacakh27
‘Ben usta sürücüyüm’ demeyin
‘Ben usta sürücüyüm’ demeyin
Başbakan Erdoğan’dan sırt numarasıyla Köşk göndermesi
Başbakan Erdoğan’dan sırt numarasıyla Köşk göndermesi

Torba yasada sizi de etkileyecek sizinle ilgili neler var

-İş Kanunu ve bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe alt komisyonunda sürüyor -65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, ...

2014 torba yasası, taşeron işçilerle, prim borcu ile, gss borçları ile  ilgili torba yasasında ne var, 2014 yılı torba yasasında neler var, son torba yasada neler var, torba yasa 2014 neler varTBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu’nda, kamuoyunda “torba kanun” olarak bilinen İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması’na ilişkin tasarının görüşmeleri sürüyor.

Alt komisyon toplantısında, Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını içeren kanun teklifindeki hükümler, önergelerle İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarıya taşındı.

“Torba Kanun”un görüşmelerinde bazı değişiklikler ve eklemeler de yapıldı.

Buna göre, alacakların yeniden yapılandırılması kapsamına; oda ve borsa üyelerinin oda ve borsalara, bunların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne olan borçları ile esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara, odaların federasyonlara, birlik ve federasyonların da konfederasyona olan borçları da alındı.

Borç ödeme gücü bulunmayan devlet yükseköğretim kurumları tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi döner sermaye işletme birimlerinin, ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alımlarına ilişkin muaccel borçlarının ödenmesi amacıyla, yükseköğretim kurumlarının bütçelerinde özgelir karşılığı ödenekleştirilen tutarlardan döner sermaye hesabına kaynak aktarımına imkan sağlanıyor.

Şirket tarafından ticari vekillik görevi verilen kişilerin görev tanımı, yetki ve sorumluluklarının ticaret siciline tescil ve ilan edilebilmesine de olanak tanınıyor.

Karasal sayısal yayın lisanslarının, yürütmenin durdurulması kararlarından dolayı belirlenen süreçte verilememesi nedeniyle, sıralama ihalesinin iki yıl için yapılması zorunluluğu kaldırılıyor. Radyo yayınları için yapılacak sıralama ihalesi televizyon yayınlarından bağımsız hale getiriliyor.

Yayın lisans ücretlerinin, lisans süresi dikkate alınarak 10 yıl içinde tahsil edilmesi öngörülüyor.

 

- “Memuriyet Mahalli”

 

Tasarıyla, “Memuriyet Mahalli” tanımı yeniden düzenlendi. Buna göre, il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla “memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu ve ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşik özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler; belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğinde mahalleler” “memuriyet mahalli” olarak değiştirildi.

Avukatlık Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanıp Adalet Bakanlığı’na gönderilen yönetmelikler, iki ay içinde karar verilmediği veya onaylandığı takdirde; geri gönderilen yönetmeliklerin ise Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girecek.

TRT bandrollerinin, cihazları imal edenler açısından satıştan önce, ithal edenler açısından ise serbest dolaşıma girişinde alınması zorunlu olacak.

 

-Geri alınması gereken aylıkların tahsilatından vazgeçiliyor

 

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndaki yüzde üç işkolu barajı; Ekonomik ve Sosyal Konsey üyesi işçi konfederasyonlarına üye işçi sendikaları için yüzde bir olarak uygulanacak.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, Organize Sanayi Bölgelerinin müteşebbis heyetine Yüksek Planlama Kurulu kararıyla ile katılabilecek.

Tasarıyla, Yusufeli Barajı yapımı nedeniyle eski yerleşim yerlerini tamamen sular altında kalan Yusufeli ilçe merkezinde ve köylerde yaşayan ailelerin, yeni yerleşim yerlerine nakillerinde mağdur olmaması için devlet eliyle iskan edilme koşulları belirleniyor. Ayrıca, Denizli Acıpayam Sami Soydam Barajı yapımı nedeniyle etkilenen aileler için de düzenleme yapılıyor.

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun’a eklenen geçici maddeyle, yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizlerden vazgeçiliyor. Daha önce yapılan tahsilatlar ise iade edilmeyecek. Gerekçede, düzenlemenin, 37 bin 342 kişiyi ve 35 milyon 862 bin TL kapsadığı belirtildi.

 

-”Toplu sözleşme yapılabilecek”

 

Yer altı işlerinde çalışan işçiler için yeraltındaki çalışma süresi haftada en çok 36 saat olup, günlük çalışma süresi 6 saatten fazla olamayacak.

Alt işveren işçilerinin örgütlenmesi halinde, işçi sendikası ile kamu işveren sendikası arasında toplu sözleşme yapılabilecek.

SGK’ya devir ve teslim edilen taşınmazların, kurum tarafından müzayede suretiyle satışı dahil, devir ve teslimi 31 aralık 2023′e kadar katma değer vergisinden istisna olacak.

Tasarıdaki, SGK ile ilgili “Gayri maddi hakları satabilir” düzenlemesi, “Kurum, Anayasa tarafından güvence altına alınan kişisel verilerin gizliliği ilkesine bağlı kalmak koşuluyla, gayri maddi haklarını satabilir” şeklinde değiştirildi.

Türkiye Halk Sağlık Kurumu’nca belirlenen aile sağlık merkezlerinde, çalışma saatleri dışında acil başvuran hastalara hizmet vermek üzere, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluş personeline nöbet verilebilecek.

OKUYUCU YORUMU - Üye olmadan yorum yapın

İlginizi çekebilecek diğer siyaset kategorisinden haberler

EN SON HABERLER

FACEBOOK TAKİP BUTONU

Enson Paylaşılanlar