OECD: Tüketim vergileri bütün sistemi bozuyor

Türk vergi sistemi OECD ülkeleri arasında ilk 10’a girmeyi başarırken tüketim vergisinde ise ancak 26’ncı sırada yer alabildi.
Türkiye’nln vergi sistemi diğer ülkelere kıyasla başarılı olmasına rağmen, tüketici vergilerinin dünya standartlana nazaran sorunlu ve karmaşık olduğu değerlendirildi. ABD’deki düşünce kurulusu Vergi Vakfı’nın (Tax Foundation) yıllık “Uluslararası Vergi Rekabet Gücü” raporu yayımlandı. Raporda Ekonomik İşbirliği ve. Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi ülkelerin vergi sistemleri oranlar, matrah belirleme, gelir sağlama, ekonomiye katkı, yatırımları teşvik edebilme gibi kıstaslara göre puanlandı.
Kurumlar vergisi, gelir vergisi, kişisel gelir vergisi, tüketim vergisi, varlık vergisi ve yurtdışı kazana vergisi başlıkları altında yapılan puanlamalar ışığında ülkeler endekste sıralandı.

malar ışığında ülkeler endekste sıralandı.

Ülke              Endeks Sırası Tüketim Vergisi Sırası
Estonya                     1                                   10
Yeni Zelanda            2                                      6
Letonya                      3                                 25
İsviçre                             4                               1
İsveç                              5                               11
Hollanda                          6                                 12
Lüksemburg                  7                                    5
Avustralya                      8                                     8
Slovakya                          9                                  32
TÜRKİYE                       10                                  26
Norveç                            11                                   22
Güney Kore                   12                                    3
İrlanda                         14                                    24
Slovenya                       15                                     27
İngiltere                       16                                     17
Avusturya                   17                                     23
Finlandiya                   18                                     14
Kanada                        19                                      7
Danimarka                 20                                     13
Almanya                     21                                     19
İzlanda                         22                                     21
Macaristan                  23                                     35
Meksika                      24                                     20
Japonya                       25                                      2
Örnek vergi sistemi var
ENDEKSTE 3 yıl üst üste en yüksek toplam puanı alan Estonya’nm vergi sisteminin başarısı raporda şöyle özetlendi: “Birincisi, sadece dağıtılan kârlara uygulanan yüzde 20 kurumsal gelir vergisi oranı var. İkincisi, kâr payı gelirlerine uygulanmayan, sabit yüzde 20’lik kişisel gelir vergisi var. Üçüncüşü, gayrimenkulün veya sermayenin değerini vergilendirmek yerine, yalnızca arazi değerine uygulanıyor. Birkaç istisna dışında, yerli şirketlerin yurtdışı kârlarının yüzde 100’ünü yerli vergilendirmeden muaf tutan ülkesel bir Vergi sistemine sahip.”

KDV KARMAŞASI YAŞANIYOR
Türkiye, genel endekste bir önceki yıla göre , bir sıra gerilemesine rağmen, 35 ülke içinde 10’uncu sırada yer almayı başardı. Ancak iş tüketim vergilerine gelince 26’na sıraya düştük.
Puanlara bakıldığında tüketim vergilerindeki bu başarısızlığın başlıca sebebinin, özellikle KDV uygulamasının karmaşıklığı olduğu görüldü. Türkiye bu alanda 100 üzerinden 39.4 puan alarak 35 ülke içinde 31’inci oldu. Hangi mal ve hizmet tüketimlerinin hangi oranda vergilendirileceğiyle ilgili düzenlemelerdek orantısızlık nedeniyle de Türkiye vergi matrahı alanında 53 puanla 20’ncilikte kaldı.
EMLAK VERGİSİNDE 9’UNCU
Türkiye vergi sistemi, diğer ana başlıklardan kurumlar vergisinde l0’üncü, kişisel gelir vergisinde 3’üncü, uluslararası vergilendirmede 13’üncü, emlak ve varlık vergisinde 9’uncu sırada yer buldu. Araştırmayı yayımlayan Vergi Vakfı, 1937’den bu yana “kamu yararına çalışan kuruluş” statüsünde faaliyet gösteriyor.
Maliye politikası alanındaki çalışmaları takip edilen kuruluş, ideal vergi sisteminin özelliklerini şöyle sıralıyor.Basitlik, şeffaflık, istikrar, geçmişe yürümeme, geniş vergi tabanı, düşük oranlar. Kuruluş ABD medyasında partilerden bağımsız görülmesine karşın,iş dünyasını destekçisi olarak tanımlanıyor.