Ekonomik ve sosyal sorunlara yenilikçi çözümler geliştirme konusunda başarısız olduk. OECD raporuna göre, Türkiye yenilikçi ülkeler liginde 45 ülke arasında 38’inci olabildi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 35 üyesinden biri olan ve G20 ülkeleri içinde yer alan Türkiye, “toplumsal inovasyon” (sosyal yenilikçilik) alanında ise dünyanın ilk 40 ülkesi arasına zorlukla girdi. Önde gelen ekonomi yayınlarından olan Londra merkezli The Economist Dergisi tarafından hazırlanan “Eski sorunlar, yeni çözümler” başlıklı raporda Türkiye, 45 ülke arasında 38’inci oldu. Yani Türkiye, ekonomisinin büyüklüğüne rağmen, ekonomik ve sosyal sorunlara yenilikçi çözümler geliştirme konusunda sınıfta kaldı.

Raporda, dünyanın en hacimli 20 ekonomisi, OECD üyeleri ve bazı gelişen piyasa ülkelerinden oluşan 45 ülkeye “politika ve kurumsal çerçeve”, “finansman”, “girişimcilik” ve “sivil toplum” başlıklarında puanlar verildi. Evsiz kişilerin sokaktan kurtarılmasından, işçilerin adil ücretler karşılığında üretimi sürdürübilmesine kadar çeşitli sosyal sorunlara ne tür yenilikçi çözümler geliştirildiğine göre yapılan puanlamalar; Dünya Bankası, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Sınır Tanımayan Gazeteciler gibi kuruluşların verilerinden elde edilen ölçütlere dayandırıldı.

Türkiye, toplam değerlendirmede 100 üzerinden 36.2 puan alarak 38’inci olurken, “politika ve kurumsal çerçeve” başlığında 30.9 puanla 35’inci, “finansman”da 36.9 puanla 35’inci, “girişimciliklik”alannında 64.9 puanla 11’inci, “sivil toplum” başlığmda 24.5 puanla 44’üncü sırada yer buldu
Orta gelir grubundaki 10 ülke arasındaki sıralamada ise Türkiye genel değerlendirmede ve “politika ve kurumsa, çerçeve” başlığmda 7’nci, “finansman”da 8’inci,“girişimcilik”te 2’nci ve “sivil oplum” alanında 9’uncu oldu.

ABD’nin Seattle kentinde doğum kontrolü alanında faaliyet gösterdikten sonra dünya çapında sağlık sorunlarına çözümler geliştiren Sağlıkta Uygun Teknoloji Programı (PATH) adlı sivil toplum kuruluşunun başındaki Steve Davis, çoğu durumda sanayicilerin sosyal sorunları işin esasına  ilişkin değil de bir yan alan olarak görüyor olmasından yakındı. Davis’in şu ifadeleri raporda yeraldı: “En iyi toplumsal inovasyon çözümü sosyal, özel ve kamusal sektörlerin yetenekleri, kaynakları ve fikirleri ortak bir sosyal zorluk ve paylaşılan değerler etrafında birleştiğinde meydana gelir.”

TOPLUMSAL İNOVASYON LİGİ

Ülke Sırası Endeks puanı

1 ABD                7921

2 İngiltere        77.3

3 Kanada         75-7

4 Danimarka    71.2

5 Belçika           69.2

6 Y.Zelanda      67.2

7 Fransa           66.4

8 Almanya       66.0

9 İsveç             65.7

10 İsviçre        61.6

11 Avustralya 60.6

12 G.Kore        60.0

36 Brezilya      37.4

37 Endonezya 36.8

38 TÜRKİYE    36

39 Gana          34.9

40 Çin             33.8

41 Nijerya      33.0

42 Bangladeş   30.6

43 S. Arabistan  30.2

44 Paraguay   28.1

45 Filipinler   27.6