30 EKİM 2014 PERŞEMBE 15:43

Öğretmenlerin özür durumu eş durumu atamaları başvuru koşulları

Öğretmenlerin özür durumuna bağlı atamaları Soru 1) Kimler eş özründen yer değiştirme isteğinde bulunabilir? Cevap: Öğretmenlerin eşleri aşağıda sıralanan kurum veya kuruluşlarda....

Öğretmenlerin özür durumuna bağlı atamaları Soru 1) Kimler eş özründen yer değiştirme isteğinde bulunabilir?
Cevap: Öğretmenlerin eşleri aşağıda sıralanan kurum veya kuruluşlarda çalışanlar eş özrüne başvurabilirler.
Öğretmen Özür ve Eş Durumu Atamaları başladı! ( Öğretmen Özür Grubu Atamaları Başvuru Formu ) Öğretmen Özür Tayinleri il içi ve il dışı Başvuru haberi için tıklayın
Soru 2) Kimler Eş özrüne Bağlı Yer değiştirme isteğinde bulunamaz?

Cevap : Öğretmenlerden;

* Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar,(15 eylüle kadar görevleri bitecekler hariç)

* Eşleri geçici görevli olanlar,

*Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar,

yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır

Eş Durumu Atamaları Başvuru Sayfası İçin Tıklayınız

Soru 3) Eşi Başvuru tarihinden Altı aydan daha fazla süre önce emekli olanlar da eş özrüne başvuru da bulunabilir mi?

Cevap : Mevzuatta Eşi emekli olan öğretmenler, bir defaya mahsus olmak üzere son başvuru tarihi itibarıyla son 6 (altı) ay içinde eşinin emekli olduğunu gösterir belge ile eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler dendiği için hayır başvuru hakkı bulunmuyor

Soru 4) Her ikisi de Öğretmen olan eşler aynı anda eş özrüne başvurabilir mi,eğer başvurabiliyorsa şartları nelerdir?

Cevap:

*Evet her ikisi de öğretmen olan eşler aynı anda eş özrüne başvurabilir fakat 1. Aşamasına yapılan başvurudan sonra tercihlerin alındığı 2. Aşamaya sadece bu eşlerden biri diğerinin yanına eş özrüne bağlı yer değişikliği isteğinde bulunabilir.

*Ayrıca Sağlık durumu özrü ya da genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusu uygun bulunan öğretmen eşlerden, talebi hâlinde diğer eşin de yer değişikliği başvurusu birlikte alınacaktır.

Soru 5) “Eşi Askerde Olan öğretmenler” de Eş özrüne bağlı tayin isteyebilir mi ?

Cevap : Bu sorunun iki türlü cevabı var;

*Öğretmenlerden askerlik görevini yapmakta olanlardan eşi askerde olanlar eşlerinin görevli olduğu yere eş özrü tayini isteyebilir.

*Eşi sigortalı olarak çalışan öğretmenler askerde olan eşlerinden dolayı yer değişitirme isteğinde bulunamazlar.Çünkü sigortalı çalışanlardan istenen belgeler arasında başvuruların son günü itibari ile sigortalılığının devam ettiğinin gösterir belge var ki askerde olan eş bu belgeyi tedarik edemeyecektir.Zaten mevzuatta sadece kamu görevlisi eşin tayin isteyebileceği yazılıdır.

Soru 6) “Askerde bulunan öğretmen” eşinin yanına tayin isteyebilir mi ?

Cevap : Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev sürelerinin veya izinlerinin 15 Eylül 2014 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, hükmüne göre şu anda askerde bulunan (aylıksız izinli) öğretmen eğer 15’ine kadar göreve başlayabiliyorsa ve bunu belgelendirirse tayin isteyebilir.
EŞ DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğretmenlerden eşi;

a) Sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışan ve başvuruların son günü itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sigortası bulunduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini belgelendirenler,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A ve 4/B maddesi kapsamında çalışanlar,

c)  506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesine göre, bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,

ç) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar (TOBB, Odalar vb.),

d) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olanlar eşlerinin görev yaptığı ile/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

e)  2012 yılında eşinin emekliliğinden dolayı yer değiştirmemiş olmaları kaydıyla sonbaşvuru tarihi itibarıyla son 6 (altı) ay içinde  eşi  emekli olan öğretmenler, bir defaya mahsus olmak üzere eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Eş durumu özrü kapsamında yer değişikliği isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

a)  Eşi yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri PersonelKanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 24/2/1983 tarihli ve 2802sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur veya bu Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, bunların dışında özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan, eşinin çalışmakta olduğu kurumdan/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi (Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve  birinci aşama son başvuru tarihi itibarıyla  başka bir ile atamasının yapıldığını belgelendirenlerden görev yeri belgesi aranmadan atama kararları yeterli kabul edilecektir),

b)  Eşi kamu kurum ve kuruluşları dışında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan;

1. Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,

2. Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak iş yerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,

3. Başvuruların son günü itibarıyla geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,

4.  Eşi ülke genelinde faaliyet gösteren, ancak merkezi belli bir ilde yerleşik olan şirketlerde çalışan öğretmen  eşlerinin şirketlerin bu merkezleri dışında bulunan bir iş yerinde çalışıyor olmaları hâlinde, öğretmenlerden istenilen belgelere ilave olarak; atanmak istediği yerde eşinin iş yerinin faaliyette olduğuna dair belge (Anonim şirketlerde çalışanlar bu belgeyi kendi iş yerlerinden, diğer şirketlerde çalışanlar da çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacaklardır.).

5. Eş durumu özrüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelerde aranan 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.

6. Eşi emekli olan öğretmenlerden, eşinin emekli olduğuna dair belge istenecektir.

7. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, eşlerinin sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması kaydıyla son iki yıllık süre içinde askerlikte geçen süreleri de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.

8. Öğretmenlerden;

a) Kendisi ya da memur eşi yurt dışı görevde bulunanlar,

b) Eşleri geçici görevli olanlar,

c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar

yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

OKUYUCU YORUMU - Üye olmadan yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayracak.

 1. yücel diyor ki:

  eslerın ıkısıde öğretmense en fazla ıhtıyac duyulan yerde bırlescek dıyo bunu neye göre belırleyecekler esımde bende dogu gorevındeyız suan cok sacma

  (0)
 2. betulersoy diyor ki:

  il ici tayin suresi 1 yila indirilmeli.

  (0)
 3. betulgun diyor ki:

  esim nikahtan sonra askere gitti.dondugunde sigortali olarak guvenlikte cslismaya basladi.12 aydir sigortasi isliyor.36 ay denilen sure hangi yildan basliyor ve esimin askerde oldugu donem ile ilgili ne yapa biliriz? ayrica ogretmenler de tayin suresi il ici il disi her sene yapilmalidir.yillardir ayni kurumda calisan insanlar var…bu konuda neden onlem alinmiyo

  (0)
 4. betulgun diyor ki:

  esim nikahtan sonra askere gitti.dondugunde sigortali olarak guvenlikte cslismaya basladi.12 aydir sigortasi isliyor.36 ay denilen sure hangi yildan basliyor ve esimin askerde oldugu donem ile ilgili ne yapa biliriz? ayrica ogretmenler de tayin suresi il ici il disi her sene yapilmalidir.yillardir ayni kurumda calisan insanlar var…bu konuda neden onlem alinmiyor?

  (0)
 5. Hamdi KARBUZ diyor ki:

  Benim eşim üniversite okuyor. Öğrenci olduğu için eş durumu isteyebilir miyim*

  (0)
 6. sevilay aktaş diyor ki:

  biz eşimle şubatta ilk defa tercih yapıcaz nikahımız olduğu için aynı yere atanma durumumuz var mı ? bunu kesin olarak nerden öğrenebiliriz? yani 1 yıl beklemeden asaletimiz tastik olmadan aynı yere atama durumları var mı evli olduğumuz için?

  (0)
 7. eş durumu atama istiyoruz diyor ki:

  Geçen yılda aynı durum söz konusu oldu.Eylemler yapıldı iş mahkemeye gitti.Anayasanın 86.md göre mahkeme atama yapılması için karar verdi.Bakanlık atamaları gerçekleştirdi.Şimdi ise okulların açılmasını bahane ediyorlar.Ailelerinden ayrı kalmış insanlar görevlerinde başarılı olabilirler mi?Yine bakanlığın bahçesine emzik,biberon mu atalım?Aile düşmanlığı yapıyorsunuz diye yüzlerine tokat gibi lafları mı yapıştıralım?İl dışı atamalarda yer değiştirenler öğretmenler en az 7-8 yıllık öğretmenler ve çoğu evli barklı insanlar. Eşlerimizle beraber en az iki defa zorunlu hizmet tamamladık.Şimdi ailelerimizin yanına gitmeye hakkımız yok mu? Sendikamızdan isteğimiz yine bu işin mahkemeye taşınmasıdır.

  (2)
 8. eşinden ayrı diyor ki:

  ÖZÜR GRUBU YER DEĞİŞTİRMELERİ 2. KEZ YAPILMALIDIR
  2.KEZ ÖZÜR GRUBU YER DEĞİŞTİRMELERİ ACİLEN YAPILMALIDIR. Eylül ayı isteğe bağlı 2. ildışı yer değiştirmelerinden sonra binlerce öğretmen eşlerinden ayrı kaldı… Aile bütünlüğü anayasamızın 4.1 maddesinde açıktır. Devlet,aile bütünlüğü için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Sendikamız gerekli girişimleri mahkeme yoluyla ve bireysel yollarla aciliyetle yapmalıdır. Binlerce öğretmen gerçekten zor durumda. Ayrı illerde dolayısıyla da ayrı evlerdeyiz. Bu, hem ekonomikmen hem de psikolojikmen büyük bir zorluk. Lütfen artık MEB harekete geçsin… İnanın çok ama çok zor durumdayız. ..

  (0)
 9. Anonim diyor ki:

  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140816-5-1.pdf maalesef bu durum öğretmenleri kapsayacak gibi görünüyor, altı ay içinde kurumlar kendi yönetmeliklerini hazırlayacaklardır diyor, fakat kurumların düzenleyeceği yönetmelik buna aykırı olamaz diye yürütme kısmında belirtmiş. ben yıkıldım ya, bütün planlarım altüst oldu. yani inşallah yanlış yorumluyorumdur.

  (4)

FACEBOOK YORUMLARI

Yükleniyor..

İlginizi çekebilecek haber kategorisinden HABERLER

SON DAKİKA HABERLER

FACEBOOK TAKİP BUTONU

Enson Paylaşılanlar