Dünyada Çocuk İşçilerin Durumu

Gelişmiş ülkelerdeki çocukların maddi koşulları uzun zamandır daha iyiye gitmekle birlikte, gelişmekte olan ülkelerde durum çok daha farklıdır. Gezegenimizde bir milyar çocuk yokluk içinde yaşamaktadır.

Ekonomik dengesizliğin en güçlü simgelerinden biri olan işçi çocuklar, yeryüzünün pek çok yerinde karşımıza çıkan bir manzaradır. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre çocuk işçiliğinin tanımı “çocukları çocukluklarında, potansiyellerinden ve haysiyetlerinden alıkoyan, ayrıca fiziksel ve zihinsel gelişimleri için zararlı olan iştir”.

ILO tahminlerine göre 2008’de yaklaşık 215 milyon çocuk işçi vardı. Bunların 115 milyonu sakıncalı işlerde çalışıyordu. Çocuk işçilerin çoğu kırsal kesimdedir. %60’lık oranla en çok yer aldıkları sektör tarımdır. Çocuk işçilerin yalnızca %20’si emekleri için parasal karşılık alır. Büyük çoğunluğu, aile girişimlerinde karın tokluğuna çalışır.

Çocuk işçilerin sayısı zamanla azalmakla beraber bu süreç çok yavaş işlemektedir. 2004 ve 2008 arasında yalnızca %3 azalma kaydedilmiştir. Bu arada çocukların üçte biri, henüz ILO’nun temel gerekliliklerini bile yerine getirmemiştir ki bunlara çocuk işçiliğinin en berbat biçimleri de dahildir.