25 KASIM 2014 SALI 23:47

Haberahval! Haber, iş ve yaşam portalı

2015 JAMYO Sınavı Başvuru ve Şartları
2015 JANA Jandarma Astsubaylık Sınavı Başvuru Tarihleri 2015 yılında yapılacak olan Jandarma Okullar Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı (JANA) 7....

2015 JANA Jandarma Astsubaylık Sınavı Başvuru Tarihleri

2015 yılında yapılacak olan Jandarma Okullar Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı (JANA) 7 Mart tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınava başvuru tarihleri henüz açıklanmamış olsa da muhtemelen Ocak ayında başvurular ÖSYM tarafından alınacaktır.

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNU TANIYALIM

Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı (JANA) : Başvurular

Jandarma Okullar Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı’na yönelik  hazırlanan Kılavuz, başvuru tarihleri arasında ÖSYM’nin http://www.osym.gov.trİnternet adresinden yayımlanacaktır.

Başvurular, Kılavuzda yer alan kurallara göre yapılacaktır. Bu sınava başvuru yapacak adayların ilgili kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

DETAYLI BİLGİ http://uyg.jandarma.tsk.tr/PTS/Aday.aspx adresinden edinilebilir

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Lise/Dengi Okullardan 2014 Yılında Mezun Olmuş veya 2015 Yılında Mezun Olacak Değerli Gençler:

Ülkemizin yaklaşık %90′ının güvenlik ve asayişinin sağlanmasından sorumlu olan Jandarma Genel Komutanlığının personeli olmak ve bizimle çalışmak ister misiniz? Sizleri, Jandarma Astsubayı olmak için, Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO)’na davet ediyoruz.

Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu:

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu; lise ve dengi okul mezunu erkek adaylardan, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyduğu miktarda muvazzaf astsubay yetiştiren, ön lisans düzeyinde iki yıl süreli eğitim-öğretim veren, parasız yatılı askerî yükseköğretim kurumudur. İki yıllık eğitim-öğretim süresince, öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmakta, başarılı olan öğrenciler Astsubay Çavuş rütbesi ile göreve başlamaktadır.

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara-Beytepe’de; Jandarma Eğitim Komutanlığı Kışlası içerisinde konuşludur.

Avrupa’da ortak bir Yükseköğretim Alanı oluşturmayı hedefleyen ve 19 Haziran 1999 tarihinde başlayan Bologna Sürecine Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu dahil olmuştur. JAMYO’dan verilen diplomalar uluslararası alanda geçerli olup, JAMYO mezunlarının lisans tamamlama programlarına dikey geçiş için çeşitlilik sağlanmıştır.

Öğrencilere Sağlanan İmkânlar:

Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu parasız yatılı okuldur.

Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulunda öğrenim görenler, okula kabul edildikleri tarihten itibaren üniforma ile eğitim ve öğretim görürler. Öğrenimleri süresince kullanacakları eğitim malzemelerinden ücretsiz olarak yararlanırlar.

Astsubay Çavuş naspedilinceye kadar geçen sürede öğrenci harçlığı, daha sonra Astsubay Çavuş aylığı alırlar.

Jandarma Astsubaylar Aşağıdaki Haklara Sahiptir:

Aylıklarına ilave olarak; Silahlı Kuvvetler Tazminatı, aile ve çocuk, doğum ve ölüm yardımı, tayın bedeli, emniyet ve asayiş hizmeti tazminatlarından yararlanmaktadır.

Ordu Yardımlaşma Kurumunun daimi üyesidir ve OYAK imkânlarından yararlanabilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan; asker hastanelerinden, orduevlerinden, askerî sosyal tesislerden ve lojmanlardan yararlanabilmektedir.

Astsubayların zorunlu hizmet süresi 10 yıl olup isteyenler bu süre sonunda ayrılma hakkına sahiptir.

Gerekli niteliklere sahip astsubaylar, yapılacak sınavlarda başarılı olmaları ve Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen kontenjan içerisinde yer almaları halinde, verilecek eğitim ve öğretimi müteakip subay olabilmektedir.

GİRİŞ KOŞULLARI

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

1. Genel Koşullar:

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları taşıması gereklidir.

a. T.C. vatandaşı ve erkek olmak,

b. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruşturma altında olmamak,

c. Tutum ve davranışları ile yasadışı görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak,

ç. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

ç. Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

d. Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği’nin 44′üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Astsubay Meslek Yüksek Okulları Giriş Koşullarını” taşımak,

e. Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre haklarında yapılacak arşiv araştırması ve resmî güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak,

f. Nişanlı, evli, dul olmamak veya herhangi bir kadınla nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

ğ. Reşit değilse veli göstermek, düzenlenecek yüklenme senedi için senette belirtilen miktarda tazminatı ödeme gücüne sahip müteselsil kefil göstermek,

g. Askerlik hizmetini yapmamış olmak, ön sağlık muayene, fizikî kabiliyet değerlendirme testleri ve mülakat sınavları ile kesin kayıt-kabul işlemleri sırasında (Haziran-Ağustos 2013 tarihleri arasında) silahaltında olmamak veya belirtilen tarihlerde muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınacak olmamak,

ı. Yapılacak sınavlarda başarılı olarak, belirlenen kontenjan içerisinde yer almak,

ğ. Başvuru, sınavlar, kayıt kabul işlemleri esnasında, adaydan istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülüklerin tam ve doğru olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

2. Sağlık Durumu ile İlgili Koşullar:

a. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin, askerî öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak,

b. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler esas olmak üzere;

(1) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme sahip olmak,

(2) Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalığı ve bozukluğu, yara, ameliyat, yanık izi, leke ve kellik bulunmamak,

(3) Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, çarpıntı vb. rahatsızlıkları bulunmamak,

(4) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve ameliyatları ile tüberküloz geçirmemiş olmak,

(5) Düztabanlık vb. fizyolojik kusurları bulunmamak,

(6) İşitme ve görmede en ufak bir kusuru bulunmamak,

(7) Ağız, çene ve diş yapısında kusur bulunmamak,

(8) Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, konuşma bozuklukları vb. olmamak),

DİKKAT! Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ndeki sağlık niteliklerini taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların, asker hastanelerinin verecekleri Sağlık Kurulu Raporuna dayanılarak, eğitim-öğretim yılı içerisinde okulla ilişikleri kesilmektedir.

3. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar:

a. En fazla 21 yaşında (1992 doğumlu) olmak. (Adayların yaşının hesaplanması, gün ve aya bakılmaksızın 2013 yılından adayın doğum yılı çıkarılmak suretiyle yapılır. Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)

(1) Yaş düzeltmesi yaptırmadan önceki doğum tarihi 1992 ve daha sonraki yıllar iken, yaş düzeltmesi yaptıktan sonraki yaşı 1991 ve daha önceki yıllar olduğundan internetten başvuru yapamayan adaylar, dilekçe ile birlikte vukuatlı nüfus kayıt örneğini ve kesinleşmiş mahkeme kararının bir suretini 16 Mayıs 2013 tarihine kadar Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi Beytepe/ANKARA adresine şahsen/kargo/posta ile ulaştıracaklardır.

(2) Başvuru tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre giriş koşullarını taşımadığı halde internet ortamında başvuru yapan ve sistem tarafından başvurusu kabul edilen adayların bu durumları seçme sınavları aşamasında veya diğer aşamalarda yapılacak incelemelerde ortaya çıktığında, bütün işlemleri iptal edilecektir.

b. Tablo-1′de yer alan yaş-boy-kilo sınırları içerisinde yer almaktadır. (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)

4. Öğrenim Durumu ile İlgili Koşullar:

a. Tablo-2′de kaynak olarak belirtilen lise veya dengi okullardan 2012 yılında mezun olmuş veya 2013 yılı kayıt kabul tarihine kadar (Muhtemelen Ağustos 2013) mezun olmak, (2011 ve daha önceki yıllarda mezun olanların başvuruları kabul edilmeyecek ve internette ilan edilecek kayıt kabul tarihine kadar mezun olamayanların okula kabulleri yapılmayacaktır.)

b. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2013 yılında yapılacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) katılmış olmak,

c. Daha önceden askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilenler, sınavı kazanmış olsalar bile hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Ayrıca JAMYO başvuru kılavuzunda belirtilen kaynak lise ve dengi okul türlerinden 2012 yılında veya 2013 yılı kayıt kabul tarihine kadar mezun olması gerekmektedir. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvurmak isteyen adayların 25 Mart-16 Mayıs 2013 tarihleri arasında www.tsk.tr internet adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

JAMYO başvuru işlemleri sonunda Jandarma Genel Komutanlığınca YGS-5 puan türünde ilân edilecek olan taban puana göre adaylar, Temmuz 2013 tarihinde ikinci aşama seçme sınavlarına (Ön sağlık muayene, fizikî kabiliyet değerlendirme testi ve mülâkat) çağrılacaklardır. İkinci aşama seçme sınavları ve kesin kayıt ve kabul işlemleri ile ilgili her türlü duyuru www.tsk.tr ve www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak, adayların adreslerine herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Bu nedenle adayların başvuru kılavuzunda belirtilen tarihler doğrultusunda www.tsk.tr ve www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak duyuruları takip etmeleri zorunludur.

Ayrıntılı bilgi www.jandarma.tsk.tr internet adresinden veya 0.312.464 51 14 numaralı telefondan edinilebilir.

YAZILI SINAV

Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu giriş sınavının birinci aşamasını oluşturan yazılı sınav, ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş (YGS) sınavı olup 24 Mart 2013 Pazar günü yapılacaktır.

İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI

İkinci aşama seçme sınavlarına çağırılmaya hak kazanan adayların sınav tarihi ve saati ile sınava gireceği komisyon www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

İkinci aşama seçme sınavları Belge İnceleme, Ön Sağlık Muayenesi, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri ve Mülakat aşamalarını kapsamaktadır.

Sınavlar öncesinde aranan koşullara göre sağlık kontrolleri ile boy kilo ölçümünüzü yaptırmanız ve sınavlara önceden çalışarak hazırlıklı gelmeniz sizin ve ailenizin maddi ve manevi kayba uğramasını önleyecektir.

Sağlık Raporu: Mülakat sonucunda başarılı olan adaylar sağlık raporu almak için asker hastanelerine sevk edilirler. Adayların, sağlık muayenesi sonucunda “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporunu alması gerekmektedir. Adayların sağlık muayenesine ilişkin yapacağı işlemler mülakat sonuçlarının internetten duyurulması sırasında ayrıntılı olarak yayımlanacaktır.

DİĞER BİLGİLER

Giriş koşulları ve ikinci aşama seçme sınavları ile ilgili konularda Jandarma Okullar Komutanlığının, başvuru ve birinci aşama olan yazılı sınav ile ilgili konularda ise ÖSYM Başkanlığının, aşağıdaki adres ve telefon numaralarından ihtiyaç duyulabilecek bilgiler mesai saatleri içerisinde alınabilir.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Adres : ÖSYM Başkanlığı 06538 Bilkent/ANKARA Telefon : 0 (312) 298 80 50 (Çok Hatlı Santral) İnternet Adresi : www.osym.gov.tr

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI

Adres : Jandarma Okullar Komutanlığı

İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi 06835 Beytepe/ANKARA Telefon : (0312) 464 51 14 (Saat 08.00 – 17.30 arası) İnternet Adresi : www.jandarma.tsk.tr

OKUYUCU YORUMU - Üye olmadan yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayracak.

 1. Hakan diyor ki:

  Arkadaşlar ben 1993 doğumluyum Astsubaylığa girmek için ne yapmalıyım Teşekkürler. .

  (0)
 2. bafralı diyor ki:

  Sırtımda cilt çatlağı izleri var doktor zamanla az görünür hale gelir dedi acaba Jamyo na girerken sıkıntı olur mu?

  (0)
 3. neo diyor ki:

  İmam hatip mez, girebilir

  (0)
 4. anonim diyor ki:

  İmamhatip lisesinden mezun olan kizlari aliyolarmi bi bilginiz varmi

  (-1)
 5. Bünyamin Özdoğan diyor ki:

  Ygsden 150 puan aldım ayrıca basvurumuda yaptım beni ankaraya cagirirlarmi

  (1)
 6. okan diyor ki:

  aday basvurusu yaptım ama cıktısını kaybettim ne yapabilirim yardımcı olurmusunuz

  (-1)
 7. Anonim diyor ki:

  Ellerimde biraz titreme var mülakatta sorun olurmu

  (0)
 8. Anonim diyor ki:

  bENİM 2 DİŞİM EKSİK AMA DİŞ YAPIM OLDUKÇA SAGLIKLI VE DÜZ GÖRÜNTÜSÜ GÜZEL SIKINTI YARATIRMI EKSİK OLMASI ?

  (0)
 9. Anonim diyor ki:

  tabiki olur elenirsin

  (0)
 10. Anonim diyor ki:

  astsubaylık ön sağlıkta dişten eliyolar mı yha benm dişlerim cok düz degil

  (0)
 11. Anonim diyor ki:

  18 yaşndaym boy 1.58 başvrablrmyım

  (0)
 12. RAmazan diyor ki:

  2014 yılı için ön kayıt yaptıkta sonuçlar nezaman açıklanır tekrar kayıt yapmama gerek varmıdır

  (0)
 13. BİR KİŞİ diyor ki:

  İMAM HATİP LİSESİ MEZUNUYUM, BAŞVURU YAPMA HAKKIM VARMI ACABA??

  (0)
 14. Anonim diyor ki:

  İMAM HATİP MEZUNUYUM BAŞVURU YAPMA HAKKIM VARMI?

  (0)
  • Anonim diyor ki:

   Lise ve dengi okul diyor imamhatipte lise olduğuna göre SIKINTI OLMAZ BASVURU HAKKIN VAR TABIKI

   (1)
   • Anonim diyor ki:

    arkadaşlar karnınızdan konuşmayın lütfen imamhatip ve açıktan okuyanları almıyolar bilginiz olsun

    (-1)
 15. Anonim diyor ki:

  hepatit B var Girmeme engel olurmu

  (0)
 16. Anonim diyor ki:

  dn

  (0)
 17. Anonim diyor ki:

  çok haklısın saçma bir ayrımcılık asker olmak isteyen ve türk askeri kuvvetlerine karşı isteği ve becerisi olan herkes alınmalıdır..

  (0)
 18. KÜBRAA diyor ki:

  Bu asil ve saygıdeğer mesleğe tam olarak uygun,vizyon ve misyonunuzu tam anlamıyla yerine getirecek ve cani pahasina verilen görevleri yerine getirebilecek olan özgüveni yerinde bayan Astsubay adayı olarak meslek lıselerındekı çocuk gelışımı bolumunde okuyanlara basvurular bıtmeden basvuru hakkı tanımanızı ve fiziki yeterlilik sınavı parkurunu zorlaştıp,parkur süresini aşağı çekmenizi,ben ve benim gibi bu mesleği hakkıyla yapabilecek diğer adayları Astsubaylıktantan mahrum birakmamanızı K.K.K. mensuplarına saygıyla arz ederim!!! Bu vatanın özgüveni yerinde,uğruna kanının son damlasına kadar mücadele edebilecek, ben ve benim gibi Türk gencyerine ihtiyacı var!!!

  (0)
 19. firatt diyor ki:

  91 doğumluyum bir problem yaratirmi 2015 için girmeyi hedefliyorum.

  (0)
 20. kübra diyor ki:

  meslek lısesı oğrencisiyım ve başvuru yapamıyorum bu ayrımı neden yapıyosunuz açıkçası çok merak edıyorum….
  cevap bekliyorum.

  (0)
 21. Mesut Yılmaz diyor ki:

  sol bilekte kaza sonucu 1 santim kadar bir iz oluştu sorun olurmu kaza olduğuna dair rap0orum var
  cevap bekliyorum

  (0)
 22. Mesut Yılmaz diyor ki:

  sol bilekte kaza sonucu 1 santim kadar bir iz oluştu sorun olurmu kaza olduğuna dair rap0orum var.

  (0)
 23. şükrü bil diyor ki:

  mehaba ben ygs den 170 puan aldım subaylık okullarına girebilecekmiyim lütfen bana bilgi verin.

  (0)
 24. Anonim diyor ki:

  porselenli olması gereklidir.

  (0)
 25. sadık diyor ki:

  dişte dolgu olması bir sıkıntı yaratır mı?

  (0)
 26. Hüseyin diyor ki:

  ben 2012 de liseden mezun oldum ama internette başvurum kabul edilmiyor

  (0)
 27. gereklı bılgıler yukarda mevcut 92 dogumluysan en son basvuru yapabılırsın. Zaten ınternetten basvuru yapıyosn kabul etmez yasın tutmazsa on kayıta. diyor ki:

  . Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar:
  a. En fazla 21 yaşında (1992 doğumlu) olmak. (Adayların yaşının hesaplanması, gün ve aya bakılmaksızın 2013 yılından adayın doğum yılı çıkarılmak suretiyle yapılır. Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)
  (1) Yaş düzeltmesi yaptırmadan önceki doğum tarihi 1992 ve daha sonraki yıllar iken, yaş düzeltmesi yaptıktan sonraki yaşı 1991 ve daha önceki yıllar olduğundan internetten başvuru yapamayan adaylar, dilekçe ile birlikte vukuatlı nüfus kayıt örneğini ve kesinleşmiş mahkeme kararının bir suretini 16 Mayıs 2013 tarihine kadar Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi Beytepe/ANKARA adresine şahsen/kargo/posta ile ulaştıracaklardır.
  (2) Başvuru tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre giriş koşullarını taşımadığı halde internet ortamında başvuru yapan ve sistem tarafından başvurusu kabul edilen adayların bu durumları seçme sınavları aşamasında veya diğer aşamalarda yapılacak incelemelerde ortaya çıktığında, bütün işlemleri iptal edilecektir.
  b. Tablo-1′de yer alan yaş-boy-kilo sınırları içerisinde yer almaktadır. (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)

  (0)
 28. osman diyor ki:

  2012 lise mezunuyum 2014 ygs sınavından astsubay olabilirmiyim ama ben 2 yılık ünü okuyorum bu sene mezun olacam bu seneki ygs den olma şansım vaermı

  (0)
 29. Samed diyor ki:

  Selam. Ben Bu Dönem Liseden Mezun Oluyorum. Fakat Kafamı Kurcalayan Bir Soru Var. Harp Okullarının Hiçbirine (Kara,Deniz ve Hava) Başvuru Yapamıyorum. Çünkü Endüstri Meslek Lisesinde Okuyorum. Şimdi Ben Ygsden Sonra Meslek Lisesi Olmama Rağmen , JAMYO ‘ Ya Başvurabilirmiyim , En Acilinden Yardım Ederseniz Sevinirim .

  (0)
 30. yasin diyor ki:

  orda evli olmamak yazıyo yoksa benmi yanlış gördüm . neden evli olmamak gerek ben 18 yaşındayım evliyim giremiyormuyum yani

  (0)
 31. Celal diyor ki:

  Merhaba arkadaşlar ben şuan lise 12. sınıfım Jana beni ilgilendirir mi yoksa YGS Sınavından sonra mı başvuru yapacağım bilgilendirirseniz sevinirim..

  (0)
  • Anonim diyor ki:

   Ygs den sonra jandarma.gov.tr adresini takip et, seni jana ilgilendirmez jamyo ilgilendirir.Başvurular bu adreste yapılacak ygsden sonra hemen başlar…

   (0)
 32. ütopya diyor ki:

  ben 93 dogumluyum 21 yaşındayım 2012 mezunuyum ben başvuru yapabilirmiyim.

  (0)
 33. dogancan diyor ki:

  merhaba ben lise2 motor FİAT Bölümünü okuyorum ve astsubaylık sınavına girmek istiyorum hangi sınavlara ve astsubaylık puanları ne kadar dır.

  (0)
 34. Kübra diyor ki:

  merhaba JANA 2014 sınavı gectı mı ?

  (0)
 35. Emircan diyor ki:

  Sol kolumda çok ufak MUSTAFA KEMAL ATATÜRK imzası dövmesi var sıkıntı olur mu ???

  (0)
 36. tacettin diyor ki:

  kardeşler bacaklarını birleştirdiğinde boşluk olmaması gerekiyomu bilgisi olan varmı

  (0)
 37. yunus diyor ki:

  2.seçim aşamaları tarihleri neler bilen varsa yazsın 2014 sınavı

  (0)
 38. Anonim diyor ki:

  peki ben şuan lise öğrenimi görüyorum 11. sınıf dayım ben lise bitmeden sınavlara giriş yapabilirmiyim

  (0)
 39. Erhan diyor ki:

  94 doğumluyum şuan 2 yıllık üniversite’de okuyorum. acaba jamyo girebilirmiyim.

  (0)
 40. ismail diyor ki:

  yüzümde çil var jamyo yo girebilirmiyim?

  (0)
 41. 060 diyor ki:

  Beyler 89 dogumlu olan arkadslar 26 yaşından gun almadiysaniz basvuru yapabiliyorsunuz.. bn 89 dogumluyum 7ayla kurtariyorum basvuru yaptim.ama en son tercihiniz olsun bnm baska carem kalmadığı icin basvuru yaptim..

  (0)
 42. ismail diyor ki:

  yüzümde çil var beni jamyo ya alırlar mı?

  (0)
 43. Anonim diyor ki:

  jamyo başvuruları ne zaman

  (0)
  • ismail diyor ki:

   mart ta başlıyor ama kesin tarih belli değil şimdi yüzümde çil var beni jamyo ya alırlar mı?

   (0)
 44. ismail diyor ki:

  YÜZÜMDE ÇİL VAR JAMYO YA GİRİŞDE SORUN OLURMU..

  (0)
 45. sefa diyor ki:

  ben apandisit ameliyatı olmuştumsekiz yasındayken çok küçük bi ameliyat bir sıkıntısı olurmu?

  (0)
 46. nihat şemin diyor ki:

  ben cevapbınızı bekliyorum

  (0)
 47. nihat şemin diyor ki:

  ben de başvuru yapacam da benim sırttim da sivılce var sıkıntı olur mu
  cevap lar mısınız

  (0)
 48. şahin özdoğan diyor ki:

  88 dogumluyum gıre bılırmıyım

  (0)
 49. şahin özdoğan diyor ki:

  2012 mezunuym 88 dogumluyum sınava gıre bılırmıyım

  (0)
 50. anonim diyor ki:

  bu astsubay sınav başvuruları şimdimi yapılıyor yoksa ygs den sonramı

  (0)
 51. isa diyor ki:

  merhaba 93 doğumluyum ve lise mezunuyum jandarma sınavına girebiliyor muyum yardımcı olun lütfen. sınava girebiliyorsam bitmeden kayıt yaptırcam

  (0)
 52. zübeyir diyor ki:

  ben 2 yıllıkda okuyorum bu sene 2. sınıf bu sınava basvuru yapabiliyormuyum?

  (0)
 53. Anonim diyor ki:

  1992 dogumluyum bu yıl girebiliyormuyum janaya

  (0)
 54. Hamza diyor ki:

  Ben liseden yeni mezun oldum bu sınava girmem gerekmiyo diye biliyorum bu sadece 2 yıllık bitirenler için mi anlamadım acil dönün kayıtlar bitmesin

  (0)
 55. Anonim diyor ki:

  2 yıllık mezunuyum açıktan bu sene dördüncü sınıftayım 88 dogumluyum başvuruyapabilirmiyim aceba arkadaşlar

  (0)
 56. Anonim diyor ki:

  ben ön lisans mezunuyum başvuru tarihleri ve şartları kesin olarak ne zaman??????

  (0)
 57. Anonim diyor ki:

  2012 mezunuyum jana ya girebilirmiyim lütfen cevap verin

  (0)
  • Zeki diyor ki:

   kardeşim 2012 mezunuysan oluyorsun.. ama yaş kısıtlaması var.. 2 yıl üni 1989 doğumlu 4 yıl üni mezunları için 1987 yaş sınırlaması :)

   (0)
 58. Omer diyor ki:

  Ben 02.09.2013 tarihinde açık öğretim lisesinden mezun oldum ve 94 doğumluyum astsubay meslek yüksek okulu’na girme koşulu taşıyormuyum yoksa ne yapabilirim

  (0)
  • Omer diyor ki:

   Admin lütfen herkez cevap bekliyor

   (0)
   • Zeki diyor ki:

    ardeşim 2 yıl üni mezunu olanlar girebiliyor en az 2 yıl meslek yüksek okul bitimren gerek

    (0)
  • Lost diyor ki:

   kardeş bende senin durumdayım açık öğretim lisesinden almıyolar.Yalnız bu durumlar belli olmuyor kendi sitesinde başvuru şartlarında yazıcaklar okulları aralarına bu sene katarlar mı bilemem geçen sene hava astsubaylığı almışlardı mesela değişebiliyor 2014 başvuruyu bekliyorum bende alırlarsa açık öğ. gidicem almazlarsa polislik artık :)

   (0)
   • miraç diyor ki:

    kardeşler en az önlisans ( 2 yıllık üniversite) mezunu veya mezun olacaksanız başvurabilirsiniz…Kendi özel liseleri haricindeki lise ve buna eş değer olanlar alınmıyor… 1989 doğumlu olan kardeşim senin durum vahim sin başvuramıyorsun…

    (0)
   • Anonim diyor ki:

    lost mrba dedqni anlmdm açköqretm lisesi almyorlr mı cwp wereblr misn acba rca etsm ????

    (0)
 59. Anonim diyor ki:

  lise son ögrencisiyim. Daha mezun olmadım. 2014 yılı JMYO ya kayıt yaptırabilir miyim ?

  (0)
 60. mehmet diyor ki:

  benim yaş oluyo ama 2012 mezunuyum 2012 mezunları 2014 jamyo ya girebilir mi ?

  (0)
 61. cihat diyor ki:

  ben 2013 mezunuyum kaç puanla alınıyor bilgisi olan açıklayabilir mi?

  (0)

FACEBOOK YORUMLARI

Yükleniyor..

İlginizi çekebilecek çalişma hayati kategorisinden HABERLER

FACEBOOK TAKİP BUTONU

Enson Paylaşılanlar