02 NİSAN 2015 PERŞEMBE 00:16

İşte son seçim anketi

Gezici Araştırma, seçime 104 gün kala siyasi tablonun resmini çekti. AKP iktidarının kaderi kararsızların tercihine kaldı.CHP ve MHP’nin toplam desteği ise yüzde.... 01 Nisan 2015 Çarşamba 21:21

Gezici Araştırma, seçime 104 gün kala siyasi tablonun resmini çekti. AKP iktidarının kaderi kararsızların tercihine kaldı.CHP ve MHP’nin toplam desteği ise yüzde 50 eşiğine dayandı.

2014 ye­rel se­çim so­nuç­la­rı­nı en ya­kın bi­len Ge­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­ti­’nin son an­ke­ti, ik­ti­dar par­ti­si­ni üze­cek. Ge­zi­ci­’nin 14-15 Şu­bat ta­rih­le­rin­de 32 il­de 3 bin 840 ki­şiy­le hanede yüz yü­ze yap­tı­ğı araş­tır­ma çar­pı­cı so­nuç­lar or­ta­ya koy­du.

akpindi670

An­ke­te gö­re; bu­gün bir se­çim ya­pıl­sa AKP san­dık­tan bi­rin­ci par­ti ola­rak çı­kı­yor an­cak oy­la­rın­da­ki eri­me göz ar­dı edi­le­cek gi­bi de­ğil. “Ka­rar­sız­la­r” da­ğı­tıl­mış ha­liy­le so­nuç­lar şöy­le: AKP yüz­de 39.1, CHP 28.7, MHP 18.1 ve HDP 9.5…

graf700

 

 

“YOL­SUZ­LUK” İLK SIRADA…
Ge­zi­ci Araş­tır­ma Ge­nel Mü­dü­rü Mu­rat Ge­zi­ci, so­nuç­lar­la il­gi­li ola­rak “AK­P’­nin oy kay­bet­me se­bep­le­ri­nin ba­şın­da ül­ke gün­de­min­de­ki yol­suz­luk olay­la­rı, va­tan­da­şın ge­çim sı­kın­tı­sı ya­şa­ma­sı, te­rör so­ru­nu­nun çö­zü­le­me­miş ol­ma­sı, eği­tim­de­ki ak­sak­lık­lar ve med­ya­ya ya­pı­lan bas­kı ge­li­yo­r” de­di. AK­P’­nin oyu­nun se­çim sü­re­cin­de yüz­de 35’in al­tı­na düş­me ih­ti­ma­li­nin yük­sek ol­du­ğu­nu ifa­de eden Ge­zi­ci, “ka­rar­sı­z” seç­me­ne dik­kat çek­ti. Ge­zi­ci, şun­la­rı söy­le­di:

AKP’DEN MHP’­YE YÖ­NEL­Dİ­LER…

“Ka­rar­sız­la­rın oy ora­nı yüz­de 19.7… İs­ta­tis­tik­sel ola­rak ka­rar­sız­lar par­ti­le­rin al­dı­ğı oy oran­la­rı­na gö­re ağır­lı­ğın­ca dağıtılıyor. Fa­kat ka­rar­sız­la­ra ‘Oy ver­mek zo­run­da kal­sa­nız ter­ci­hi­niz hangi parti olur?’ di­ye ikin­ci bir so­ru sor­du­ğu­muz­da sonuç çok fark­lı… Bu du­rum­da AK­P’­nin oyu yüz­de 35.2… Ya­ni AK­P’­de yüz­de 4’lük bir oy kay­bı da­ha or­ta­ya çı­kı­yor. AK­P’­den ko­pan oy­la­rın yüz­de 60’ı MHP’­ye gi­di­yor.”

“MED­YA­ ÜZERİNDE BAS­KI VA­R”

Va­tan­daş­la­ra “Siz­ce ül­ke­miz­de ger­çek­ten ku­tup­laş­ma var mı?” di­ye so­rul­du. Yüz­de 70.7’si “E­ve­t” dedi. Med­ya­ya yö­ne­lik bas­kı­lar so­rul­du­ğun­da ise yüz­de 69.7’lik bir ke­sim, hü­kü­me­tin ve Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın med­ya­ya bas­kı uy­gu­la­dı­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­nü söy­le­di. Bu oran, AKP seç­me­nin­de yüz­de 28…

OKUYUCU YORUMU - Üye olmadan yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

 1. mustafa yiğit - EYT mağduru diyor ki:

  ne olacaktıya bu milletin çektiği sıkıntıları halen görmemzlikten geliyorlar. allah bu hükümete bu ülkede birdaha iktidar olma şansı vermesin. vallahi iki yıldır aç ve işsizim. oymu benim ve benim gibi çaresiz EYT mağduru kardeşlerimin hakkını hangi parti savunursa beş oyum var oylarım onundur. bu CHP de olabilir MHP de umarım seslerimizi malefet duyar ve sesimiz olurlar.

  (0)
 2. Anonim diyor ki:

  Ne Tayyip ne ekmeledin halkların umudu Selahaddin

  (-11)
 3. Anonim diyor ki:

  EKMELETTİN BEY %30-35 ALIR

  (-11)
 4. Anonim diyor ki:

  AKP %60 OLDU

  (-11)
 5. tubii diyor ki:

  ekmeleddin ihsanoglunu arastirmadan once tayyip amca yine kazanacak diye kabullenmistim.Fakat son bi kac gundur gecmisini arastiriyorum ve kanaatim gercekten tam cumhurbaskanligina layik biri tabiki bu benim yorumum.Bana gore cumhurbaskani cok donanimli biri olmali.Bilgisi ve yaptiklari karsinda hayran kaldim.Simdi yine kaybedecegini dusunuyorum ve cok uzuluyorum.Bizim halkimiz kolpa adamlari daha cok seviyor boyle bi adami tercih edeceklerini zannetmiyorum.neyseki halk RTE i hak ediyor.Bir hadis i serifte soyle geciyor ;Nasilsaniz oyle yonetilirsiniz.

  (0)
 6. Anonim diyor ki:

  anketi iyi yapmak ak parti işi

  (-5)
 7. Anonim diyor ki:

  Yine Olmadı dimi Yine Olmadı :)) Tek Hanelere inecekmiş Bu Asrın Farkıdır ASrın.

  (-1)
 8. Anonim diyor ki:

  Allahın izniyle akp seçim güdümlü füzesinin kurbanı olacaktır:)))

  (-1)
 9. cevdet diyor ki:

  BU MİLLET NANKÖR DEĞİL YİNE AKP DİYECEK

  (-9)
 10. somali diyor ki:

  Bende kac donemdir akp ye veriyordum. hatta hic baska bir partiye oy vermedim. su kadar soyliyim kim nereye verirse versin ama ben akp yi aklimdanda gonlumden de sildim. ne yapacaksiniz yani zulumle bir yere mi geleceksiniz. bakin zulm edenlerden ibrette mi almazsiniz. sonlari ne hale geldi. devletimin itibarini iki paralik ettiniz. yazik

  (4)
 11. Anonim diyor ki:

  SEN SALAKSIN TAM BİR APTALSIN

  (-3)
  • Anonim diyor ki:

   bence anonim salak aptal sensin çünkü birdefa kimseye saygın yok ayrıca alttaki 3cü yorumunda (Allahin izni ile yine nal toplayack chp olumune akp) demişsin seni ben anlayamadım chp limisin yoksa AKP limisin bir defa sen önce ona karar ver aynı kılıçdar oğlu gibi sende sabah başkaaa akşam başka söylüyor saçmalıyorsun gel sende dön AKP ye

   (-5)
 12. Anonim diyor ki:

  insanlar hala bazı gerçekleri göremiyor hala akp yi desteklemeniz cok salakça acın gözünüzü artık madem ataürk ü seviyosunuz da neden atatürk ün kurduğu partiye oy vermiyorsunuz … tabi siz icraata bakıyodunuz demi unutmusum …

  (2)
 13. Anonim diyor ki:

  Allahin izni ile yine nal toplayack chp olumune akp

  (-8)

FACEBOOK YORUMLARI

Yükleniyor..

bilgi kategorisinden en son haberler