28 MART 2015 CUMARTESİ 00:09

4C kadro talebi ve 4/C ile ilgili gerçekler

27 Mart 2015 Cuma 21:21 - Kamuda, Kanun Maddesinden dolayı 4C olarak bilinen, geçici işçilerin kadro talebi devam ederken 4C ile ilgili gerçeklerde şöyle; Halen bu statüdeki geçici....


Kamuda, Kanun Maddesinden dolayı 4C olarak bilinen, geçici işçilerin kadro talebi devam ederken 4C ile ilgili gerçeklerde şöyle;
Halen bu statüdeki geçici personel sayısı 23.666 kişidir.
Hükümet, bu yıl satmayı planladığı kurumlann işçileri için 47.000 kişilik 4-C havuzu yarattı. Satılacağı açıklanan diğer kurumların işçileri ile beraber, 2015 yılında 4-C statüsündeki geçici personel sayısının 80 bine çıkanlacağı söylenebilir.
4/C, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın 4. maddesine eklenen C bendinde tarif edilen ve adına “geçici personel” denilen çalışma biçimidir. Bu statü, adı üstünde “geçici personeldir.
Satılan kurumlann satışından sonraki altı ay içinde başvuran ya da 6 ay içinde işten çıkarılan işçi, bu statüye kaydınlır. Uyanık bir işverenin 6 aydan bir gün sonra bile, bir bahane ile işten atması halinde, işçi tamamen işsiz kalacak, iş kaybı tazminatı için başvurma hakkı bile olamayacak.
Satılan kurumun işçisi, Mİlli Eğitim ve Adalet Bakanlığı ile Valilik ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevlendirilir. Satışı yapılan işletmenin olduğu ildeki bu kurumlarda iş yok ise, herhangi bir vilayetteki bu kurumlara görevlendirilir.
Yeni işyerinde işçinin eski kıdemi, eski tecrübesi yok sayılır. Amirinin vereceği herhangi bir işi yapmak zorundadır
İşçi, yılda 11 ay 28 günlük sözleşmelerle çalıştırılır. Sözleşmesini yenileme yetkisi, işyeri amirine aittir. Sözleşmesi yenilenmez ise, işi bitmiştir.
4/C statüsüne geçen işçinin, sendika üyeliği son bulur, toplusözleşme ile yararlandığı bütün haklannı kaybeder
Geçici personel, işçi sendikasına üye olamaz, dayanışma aidatı vererek ya da başka bir şekilde, o işyerinde yapılacak toplusözleşmeden yararlanamaz. Memur sendikasına üye olma hakkı vardır.

4/C statüsündeki geçici personel, mesai saatinin dışında da olsa, gelir getirici başka bir işte çalışamaz.
İlköğretim mezunu, iki çocuklu, eşi çalışmayan geçici personelin maaşı her türlü ödeme ile birlikte toplam 1.528 lira 64 kuruş, lise mezununun maaşı 1.640 lira 3 kuruş, yüksek öğrenim mezununun maaşı 1.750 lira 5 kuruştur.
Geçici personele başkaca bir ödeme yapılması, sözleşmesine bu amaçla eklemeler yapılması, yasa ile engellenmiştir.
Yıllık ücretli izin süresi, her ay için 2 gün olarak hesaplanır. Yıllık 22 gündür.
Yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandığında işine derhal son verilir ve bir daha sözleşme yapılmaz. ? Geçici personel ayda en çok 50 saat fazla mesai yapabilir. Fazla mesai ücreti devlet memurlan ile aynıdır.
4/C statüsündeki geçici personel, yerinden yurdundan kopanlıp gönderildiği ilde, çocuğunu yeni bir okula kaydetmek, ev kiralamak, yeni bir çevre yaratmak ve asgari ücretin bir miktar üzerindeki maaşla ev geçindirmek zorundadır.
4/C’li, amirleri ve diğer personel tarafından sürekli horlanma ve aşağılanmayla karşılaşır.
Bütün hakları gasp edilerek 4/C’ye sürülen yüzlerce işçinin ailesinde facialar yaşandı. Yuvalan dağıldı. Yüzlerce boşanma oldu. Tespit edilebilen 7 işçi, bu zor koşullara dayanamadı, canına kıydı. İşçi arkadaş, santralına, madenine sahip çıkmazsan karşılaşacağın bunlar olacak. ‘Haberimiz yoktu, bilmiyorduk’ deme.”

Kaynak: Aydınlık Gazetesi / Mehmet Akkaya

OKUYUCU YORUMU - Üye olmadan yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  1. 4/c diyorki diyor ki:

    Bizde artık onun için Oy vermiyeceğizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

    (1)
  2. gariban diyor ki:

    4-c ye kadro çankayaya bağlı yıllardır hala öğrenemedinizmi o onay vermeden olmazzzzzzzzzzzzzzzzzz…………………………

    (11)

FACEBOOK YORUMLARI

Yükleniyor..

bilgi kategorisinden en son haberler

©