24 EKİM 2014 CUMA 00:15

2014 meb yer değiştirme kılavuzu

MEB YER DEĞİŞTİRME İL İÇİ İL DIŞI EŞ DURUMU ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TAYİNLERİ...


MEB TAYİN KLAVUZU!  Öğretmen atamaları meb yer değiştirme kılavuzu, alan değişikliği kılavuzu, meb yer değiştirme, eş durumu atamaları ne zaman? il içi yer değiştirme,  il dışı tayin,  il içi tayinler ne zaman. il dışı atamalar ne zaman açıklanacak

2. İl İçi Yer Değiştirme Tarihi Belli Oldu haberi için tıklayınız.

Öğretmenlerin Yer Değiştirme İşlemleri Sıkıntılı haberi için tıklayın

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme kılavuzu
Taşra Teşkilatında E.Ö.H Sınıfı Dışı Diğer Hizmet Sınıflarında Görev Yapan Personelin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvurusu başladı.

Başvurular için tıklayınız.. Başvuru sayfası için tıklayınız.

MEB iller arası yer değiştirme kılavuzu (MEMURLAR İÇİN)

MEB 2014 İl İçi Yer Değiştirme Kılavuzu Yayınlandı TIKLA

MEB’den il içi yer değiştirme duyurusu haberi için tıklayın

Öğretmenlerin 2014 İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Başvuruları başladı.

Kontenjan bilgileri için tıklayınız!

Başvuru sayfası için tıklayınız!

Milli eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin atama ve yer değiştirme işlemleri, il ve ilçe milli eğitim şube müdürlerinin zorunlu ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri ile diğer personelin görevde yükselme ve ünvan değişikliği işlemlerine ilişkin çalışma takvimini açıklandı.

Buna göre, öğretmenlerin yer değiştirme ve atama işlemlerinde il içi isteğe bağlı yer değiştirmeleri başvuruları, 12-16 Mayıs 2014 tarihleri arasında alınacak. Atamalar, 20-21 Mayıs 2014 tarihlerinde sonuçlandırılacak. Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları da 16-20 Haziran 2014 tarihlerinde alınacak ve atamalar 24-26 Haziran tarihlerinde yapılacak. Yaz dönemi özür durumuna bağlı yer değiştirmeleri için 1. aşama başvuruları, 4-8 Ağustos 2014 tarihleri arasında alınacak ve 19-20 Ağustos’ta atamalar yapılacak.

İl ve ilçe milli eğitim şube müdürlerinin bölge hizmetine bağlı zorunlu yer değiştirme işlemleri ise 4’üncü ve 5’inci bölgede 2 yılını dolduranlardan, aynı bölgede 2 yıl daha yerinde kalmak isteyenlerle mazereti olanlar, 12-16 Mayıs 2014 tarihleri arasında belirlenecek. Başvurular, 12-16 Mayıs 2014 tarihlerinde alınacak. Atamalar da 20 Haziran 2014’de sonuçlandırılacak.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlerinin isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinden kontenjanların duyurulması ve başvuruların alınması 7-11 Temmuz 2014 tarihleri arasında yapılacak. Atamalar, 18 Temmuz 2014’de gerçekleştirilecek.

Yönetici dışındaki diğer personelin görevde yükselme ve ünvan değişikliği işlemlerinde, yönetici dışındaki diğer personelin görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı, 13 Eylül 2014’de yapılacak. 3-7 Kasım 2014 tarihleri arasında başvurular alınacak, atamalar 14 Kasım 2014’de sonuçlandırılacak.
MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan iş takviminin detayları şu şekilde

İl İçi, İller Arası İsteğe ve Zorunlu          Çalışma   Yükümlülüğüne BağlıYer Değiştirmeler  02 Mayıs 30 Haziran

Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler 01 Temmuz 31Ağustos

SORUMLU BİRİM

YAPILACAK          ÇALIŞMALAR

BAŞLAMA/ BİTİŞTARİHİ

İnsan  Kaynakları
Genel Müdürlüğü  

Milli          Eğitim          Bakanlığı          Merkez         ve Taşra Teşkilatı Personeli Unvan DeğişikliğiSınavı (Makamca        uygun      görülmesi halinde)

02 Ocak 31 Aralık

İnsan  Kaynakları
Genel Müdürlüğü

Milli          Eğitim          Bakanlığı          Merkez         ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde YükselmeSınavı (Makamca uygun görülmesi halinde)

02 Ocak 31 Aralık

İnsan  Kaynakları
Genel Müdürlüğü

Taşra Teşkilatı Engelli Personel İstihdamı

02 Ocak 31 Aralık

İnsan  Kaynakları
Genel Müdürlüğü

Taşra Teşkilatı Kamu Personeli SeçmeSınavı ile          ilk     atama personel istihdamı (Makamca          uygun      görülmesi halinde)

02 Ocak 31 Aralık

İnsan  Kaynakları
Genel Müdürlüğü

Taşra Teşkilatına atanmak üzeri Korunmaya Muhtaç

02 Ocak 31 Aralık

İnsan  Kaynakları
Genel Müdürlüğü

Milli          Eğitim          Bakanlığı Taşra Personelinin iller arası mazerete bağlıyer değişikliği          iş         ve          işlemleri

02 Ocak 31 Aralık

İnsan  Kaynakları
Genel Müdürlüğü

İl          Eğitim          Denetmenlerinin iller arası yer değişiklikleri

02 Ocak 31 Aralık

İnsan  Kaynakları
Genel Müdürlüğü

Merkezi          Yönetim Bütçe Kanunu’nun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından BütçeKanunu’nun 22 nci maddesi gereğince kadro        kullanım          izninin alınması

02 Ocak 31 Ocak

İnsan  Kaynakları
Genel Müdürlüğü

Bakanlığımızda oluşturulan Kurum İdari KurulununNisan 2014 çalışmalarını gerçekleştirmesi

01 Nisan 30 Eylül

İnsan  Kaynakları
Genel Müdürlüğü

İl İçi, İller Arası İsteğe ve Zorunlu          Çalışma   Yükümlülüğüne BağlıYer Değiştirmeler

02 Mayıs 30 Haziran

İnsan  Kaynakları
Genel Müdürlüğü

İl ve İlçe Yöneticilerinin iller arası yer değişiklikleri

02 Mayıs 31Temmuz

İnsan  Kaynakları
Genel Müdürlüğü

2014 yılı Kadro Değişikliğine ilişkin          teklif         yazısı ve cetvellerinin Devlet Personel Başkanlığı ve          Maliye Bakanlığına                 gönderilmesi  , Kadro Değişimi ile sağlanan kadroların dağılımının yapılması,     sisteme         işlenmesi ve        vize                  işlemi          için ilgili kurumları gönderilmesi

02 Mayıs 31 Aralık

İnsan  Kaynakları
Genel Müdürlüğü

Kurum İdari Kuruluna katılacak          yetkili         sendikanın belirlenmesi

15 Mayıs 30 Mayıs

İnsan  Kaynakları
Genel Müdürlüğü

Milli          Eğitim          Bakanlığı Taşra personelinin iller arası isteğe bağlı yerdeğişikliği          iş         ve          işlemleri

01 Haziran 31Temmuz

İnsan  Kaynakları
Genel Müdürlüğü

Milli          Eğitim          Bakanlığına Bağlı          Okul         ve Kurumların Yönetici ve ÖğretmenlerininNorm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereği norm kadro modülünün açılması

Haziran

İnsan  Kaynakları
Genel Müdürlüğü

Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler

01 Temmuz 31Ağustos

İnsan  Kaynakları
Genel Müdürlüğü

İlk          Atama

01 Ağustos 30Eylül

İnsan  Kaynakları
Genel Müdürlüğü

Milli          Eğitim          Bakanlığına Bağlı          Okul         ve Kurumların Yönetici ve ÖğretmenlerininNorm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereği norm kadro modülünün açılması

Eylül

Kaynak:http://ikgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_01/22043525_20021305_2014yili_meb_istakvimi.pdf

İl içi atama süreci başladı
Eğitim Çalışanlarının Atama ve Yer Değiştirme Süreci Başladı
Kim sıkı bir vücuda sahip olmaz istemez ki?Büyülü takımınızı seçmeye hazır mısınız?
İl içi atama süreci başladı

Yıllardır uğraştığımız ve büyük emeklerle çıkarılan Yer Değiştirme Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde ilk defa bu yıl Mayıs ayında MEB personeli (Öğretmen dışındaki diğer MEB çalışanları) isteğine bağlı olarak tayin isteyebilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığı Valiliklere yazdığı 28.04.2014 tarih ve 1685855 sayılı yazısı ile yer değiştirmelerin Haziran ayının ilk haftasına kadar sonuçlandırılmasını istedi.
Son çalıştığı kurumda 31 Mayıs tarihi itibariyle 3 yıl hizmeti olan eğitim çalışanları tayin başvurunda bulanabilecek. 10 Tercih hakkı bulunan eğitim çalışanlarının atamalarında öncelik hizmet süresi olacaktır. Duyurular İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.
TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

MEB 2014 öğretmen atama takvimi MEB İl İçi İl Dışı ve Özür Grubu Öğretmen Atama Takvimini Açıkladı..

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü yaptıığı resmi açıklama ile Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeleri ile 2014 İl içi, İller Arası isteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerin takvimini belirledi. Buna göre
2014 İl içi, İller Arası isteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmeler 02 Mayıs-30 Haziran
İller Arası il ve ilçe yöneticileri için Yer Değişikliği 02 Mays-31 Temmuz 2014
Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeleri 01 Temmuz- 31 Ağustos 2014
İlk Atama 01 Ağustos- 30 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYIN

MEB İL İÇİ İL DIŞI İLLER ARASI ÖZÜR GRUBU YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI

Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Detayları haberi için tıklayın
2014 Şubat Özür Durumundan Yer Değiştirme Kontenjanları ve Başvuru Sayfası haberi için tıklayın
2014 Ocak Eş Durumu Ataması Başvuru Tarihleri MEB haberi için tıklayın

MEB EŞ DURUMU ATAMA SONUCU Öğretmen ÖZÜR GRUBU Eş Durumu 2014 Atama Sonuçları MEB eş durumu özür grubu atamaları. Mebbis 2014 Özür Grubu atama başvuru sayfası Özür grubu atama I.aşama başvuru sayfası

 

ÖZÜR GRUBU ATAMA TAKVİMİ Mebbis 2014 Özür Grubu atama başvuru sayfası
MEB Eş Durumu Tayinleri Başvuru Sayfası haberi için tıklayın
Eş durumu atamaları meb atama 2014 öğretmen tayin haberi için tıklayın

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, özür durumu ve öğretmen atamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tekin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Sevgili öğretmen ve öğretmen adayı arkadaşlar. Özür grubu atamaları ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Elimizden geldiğince mağduriyetleri çözeceğiz. İnşallah yardımcı olabiliriz.

Öğretmen adayı arkadaşlarımız için de malum olduğu üzere Sayın Başbakanımız Şubat döneminde 10.000 atama sözü verdi. Bununla ilgili yasal prosedür tamamlandı. Branşlar itibariyle dağılımı da yapıyoruz. En kısa zamanda bu dağılımı sizlerle paylaşacağız. 10.000 kadroyu orantılı olarak branşlara dağıttık. Herkese kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

- Öğretmenler için alan nedir, alan değişikliği nasıl yapılır? -
 
MEB il içi, iller arası ve özür durumu kılavuzlarını yayımladı. Şimdi en çok merak edilen bir alan değiştirme kılavuzunun yayımlanıp yayınlanmayacağı… Çok sayıda soru geldiği için alan değişikliği nedir, kimler alan değişikliği isteyebilir, verilen sertfikalar alan değiştirmeye imkan sağlar mı gibi sorulara tek bir dosyada cevap veriyoruz.

Alan nedir?Öğretmen adayları ve öğretmenlerin; mezun oldukları lisans düzeyindeki Yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri alanlardır.Yan Alan nedir?Öğretmen adayları ve öğretmenlerin; yükseköğrenimlerinde alanlarına ek olarak aldıkları ve diplomalarında yer alan öğrenim programını veya farklı bir alanda yüksek lisans üzerine yapılandoktora eğitimi programıdır.Aylık Karşılığı Ders nedir?

Öğretmenlerin atandıkları alanlar ve yan alanları ile ekli çizelgede “Aylık Karşılığı Okutacakları Dersler” sütununda gösterilen dersler ve yeterliliği Kurulca kabul edilen yurt içi ve yurt dışı hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirildikleri alanlardaki derslerdir.

Çizelge nedir?

Öğretmen adayları ve öğretmenlerin, atanabilecekleri öğretmenlik alanları ile bu alanlara atanabilmek için mezun olmaları gereken yükseköğretim programlarını ve bu alanlara bağlı olarak aylık karşılığı okutacakları dersleri gösteren çizelgedir.

Öğretmen Olarak Atamaya Esas Alanlar, Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutulacak Dersler Nasıl belirlenir?

Öğretmen olarak atanmaya esas alanlar, her bir alan öğretmenliği için mezun olunacak yükseköğretim programı ile öğretmenliğe atananların alan ve yan alanlarına göre aylıkları karşılığında okutacakları dersler80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı eki Çizelge’ye göre belirlenir.

Hangi öğretmenler alan değişikliği isteğinde bulunabilirler?

Talim ve Terbiye Kurulu, öğretmen atamalarına temel oluşturan ve hangi bölüm mezunlarının öğretmen olarak atanabileceğini ve öğretmenlerin aylık karşılığı okutabileceği dersleri belirleyen 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı eki Çizelge’ye göre, geçebileceği ?alan?a kaynak olan yükseköğretim programlarından mezun olan öğretmenler, ilan edilen ?alan?lara, ?Alan değişikliği? isteğinde bulunabileceklerdir.

Öğretmenler her istediği zaman alan değişikliği isteğinde bulunabilir mi?

Öğretmenler istedikleri zaman alan değişikliği isteğinde bulunamazlar. Bu işlem için Bakanlığın ?Öğretmenlerin Alan Değiştirme Kılavuzunu? yayınlayarak ilana çıkması gerekmektedir.

Öğretmenler hangi alanlara alan değişikliği başvurusunda bulunabilirler?

MEB tarafından ?Öğretmenlerin Alan Değiştirme Kılavuzunu? yayınlanarak ilana çıkıldığında bu kılavuz da alan değiştirilecek alanlar ilan edilmektedir.

Alan değiştirme işlemlerinde hangi kriterler göz önünde bulundurulur?

a) Öğretmenlikte adaylığın kalkmış olması,

b) Eğitim kurumlarının atama yapılacak alanlarda, norm kadro açığının bulunması,

c) Atamalarda, hizmet puanı üstünlüğü esas alınmaktadır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilir.

Görev yeri değişikliği gerçekleştirilen öğretmenler alan değişikliğine başvurabilirler mi?

İl içi ve iller arasında görev yeri değişikliği gerçekleştirilen öğretmenler, atandıkları yerde göreve başlamış olmak kaydıyla alan değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir.

Resen alan değişikliği yapılabilir mi?

80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararının ?Dersi Kaldırılan veya İstihdam Alanı Daralan Öğretmenler? başlıklı 13. maddesindeki; ?Dersi ya da alanı kaldırılan öğretmenler, ek çizelgede mezuniyeti itibarıyla atanabileceği alana ya da öğretmenlerin aylık karşılığı okutacakları dersler bölümünde belirtilen derslerin öğretmenliğine isteklerine bakılmaksızın alan değişikliği yoluyla atanırlar.

İstihdam alanı daralan öğretmenler, ek çizelgede mezuniyeti itibarıyla atanabileceği alana ya da öğretmenlerin aylık karşılığı okutacakları dersler bölümünde belirtilen derslerin öğretmenliğine istekleri de dikkate alınarak alan değişikliği yoluyla atanırlar. Bunlardan mezuniyeti birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin alan değişiklikleri görevli oldukları yerlerde mezuniyetlerine göre atanabilecekleri alanlardaki öğretmen ihtiyacı ve tercihleri de dikkate alınarak, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.? hükümlerine göre resen alan değişikliği yapılabilmektedir.

2014 ALAN DEĞİŞİKLİĞİ KLAVUZU

2014 Alan değişikliği ne zaman yapılacak haberi için tıklayın

Alan Değişikliği Branş Öğretmenlerini Mağdur Etti! haberi için tıklayın

2014 Alan Değişikliği İptali ve Öğretmen Atamaları haberi için tıklayın

2014 İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME

25 okul tercih edilebilecek Öğretmenler için zorunlu yer değiştirme takvimi haberi için tıklayın

MEB iller arası yer değiştirme başvuruları başladı.. haberi için tıklayın

MEB’den iller arası yer değiştirme duyurusu.. haberi için tıklayın

MEB İl dışı yer değiştirmede öne çıkanlar haberi için tıklayın

2014 ÖĞRETMENLERE EK ÖDEME

Öğretmenlere ek ödeme müjdesi haberi için tıklayın

İller arası atama netleşti

2014 atama ve yer değiştirme takvimi haberleri

OKUYUCU YORUMU - Üye olmadan yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayracak.

 1. Vatandaş diyor ki:

  norm kadrolar güncellenmeden haziranda ataması yapılan öğretmenlerin günahı ne. lütfen haziranda ataması yapılan ve ilişiğini kesen öğretmenlere de tekrar başvuru hakkı tanınsın ve adalet yerini bulsun.

  (0)
 2. pınar diyor ki:

  iyi günler arkadaşlar ben il dışı tayinle başka bir şehire atandım. yolluk işlemleri esnasında yerleşim yeri belgesi gerekli mi? çünkü benim ikametim başka bir şehirde yardımcı olursanız sevinirim

  (0)
 3. fatma diyor ki:

  kızım ingilizce öğretmeni çalışmak zorunda olduğu için des çalışamıyor dersneler yavrumu sömuruyor çok zor şartlarda okudu öyretmen olup ekonomik olarak raht edecekti iptal olan sınav mağdurudur sınaviptal olmasaydı o sene atanacaktı bu sene sınırda kaldı önunde 13 kişi var haziran ataması istiyoruz sınırda kalanı sınav sitresinden kurtar başbakanım duy sesimiziiptal olan sınavda bizim gibi garibanlar mağdur oldu hakımızı aryamadık hakımızı istiyoruzsınavın iptal olmasına sebep olanlara hiç birşey olmadı adalet bumudur adalet istiyorum sınırda kalanları sınavdan önce atayın lutfen

  (1)
 4. halilb diyor ki:

  Arkadaşlar şu anda zorunlu hizmet geçen bir okulda bulunmayan ve üç yılını doldurmayanlar zorunlu hizmete geçebilmek için haziran atamasında yani il dışı atamada tercih yapabilecekmiş.

  (0)
 5. kayra diyor ki:

  80 sayılı karar yerine 20.02.2014/9 sayılı karar gecerlidir. Alan degisikliginde bu karara gore haber yaparsanız daha iyi olur zannedersem

  (0)
 6. Anonim diyor ki:

  il içi isteyen biri daha sonra il dışı da isteyebilir mi .. bilgisi olan var mı arkadaşlar.

  (0)
 7. Anonim diyor ki:

  TUĞBA HOCAM BEN DE 2011 EYLÜLDE ATANDIM VE DURUMUMUZU BİLEN YOK ŞU AN ÇALIŞTIĞIM YER ZORUNLU HİZMET DEĞİL. ZORUNLU HİZMET OLAN BİR YERE İL İÇİ TAYİN İSTİYEBİLİYOR MUYUM?

  (0)
  • Tuğba diyor ki:

   31 Mayıs baz alınırsa hiç bir şekilde isteyemiyoruz,sanırım.

   (0)
   • Anonim diyor ki:

    Bu tarih öğretmenler için geçerli değil. Daha yer değişikliği kılavuzu yayımlanmadı. Bahsi geçen tarih taşra teşkilatı personeli için geçerli. mebde görevli memurlar için…

    (0)
 8. Tuğba diyor ki:

  Merhaba. Ben 2011 eylül de atandım İstanbul’a.Bu sene il içi isteyemiyormuyum?31 Mayıs diyor.

  (0)
 9. hüseyin diyor ki:

  Şimdiye kadar hangi tayin döneminde 31 Mayıs tarihi esas alındı acaba. 3 yıl önce 2011 yılında iller arası tayinleri haziran sonunda gerçekleştirildi. Bu durumda 2014 yılında 31 Mayıs itibariyle 3yıl önce il dışından gelen hiç bir öğretmen yer değiştiremeyecek 4. yılı da aynı okulda çalışmak zorunda kalacak.Bu 31 Mayısın değiştirlerek mağduriyet yaratılmamasını temenni ediyorum

  (0)
  • Anonim diyor ki:

   üstelik tam o dönemde il içi tayin isteme süresi 2 yıldan 3 yıla çıkmıştı , bekle bekle tam tayin zamanı fiili olarak 4 yıla çıkardılar.temenni etmekten başka yapabilecek bişey vardır inşallah

   (0)

FACEBOOK YORUMLARI

Yükleniyor..

İlginizi çekebilecek çalişma hayati kategorisinden HABERLER

SON DAKİKA HABERLER

FACEBOOK TAKİP BUTONU

Enson Paylaşılanlar