2016 JAMYO Sınavı Başvuru ve Şartları

2016 JANA Jandarma Astsubaylık Sınavı Başvuru Tarihleri 2016 yılında yapılacak olan Jandarma Okullar Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı (JANA). Sınava başvuru tarihleri. JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNU TANIYALIM Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş.

2016-02-08 13:51 - Meşe gölgesinde filizlenen yosunlar, çok kere kendilerini meşe fidanı sanırlar. Cenap Şehabettin

2016 JANA Jandarma Astsubaylık Sınavı Başvuru Tarihleri

2016 yılında yapılacak olan Jandarma Okullar Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı (JANA). Sınava başvuru tarihleri.

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNU TANIYALIM

Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı (JANA) : Başvurular

Jandarma Okullar Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı’na yönelik  hazırlanan Kılavuz, başvuru tarihleri arasında ÖSYM’nin http://www.osym.gov.trİnternet adresinden yayımlanacaktır.

Başvurular, Kılavuzda yer alan kurallara göre yapılacaktır. Bu sınava başvuru yapacak adayların ilgili kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

SINAV BAŞVURU TARİHLERİ VE DETAYLI BİLGİ   http://uyg.jandarma.tsk.tr/PTS/Aday.aspx adresinden edinilebilir

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Lise/Dengi Okullardan 2014 Yılında Mezun Olmuş veya 2016 Yılında Mezun Olacak Değerli Gençler:

jamyo da okumak

Ülkemizin yaklaşık %90′ının güvenlik ve asayişinin sağlanmasından sorumlu olan Jandarma Genel Komutanlığının personeli olmak ve bizimle çalışmak ister misiniz? Sizleri, Jandarma Astsubayı olmak için, Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO)’na davet ediyoruz.

Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu:

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu; lise ve dengi okul mezunu erkek adaylardan, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyduğu miktarda muvazzaf astsubay yetiştiren, ön lisans düzeyinde iki yıl süreli eğitim-öğretim veren, parasız yatılı askerî yükseköğretim kurumudur. İki yıllık eğitim-öğretim süresince, öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmakta, başarılı olan öğrenciler Astsubay Çavuş rütbesi ile göreve başlamaktadır.

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara-Beytepe’de; Jandarma Eğitim Komutanlığı Kışlası içerisinde konuşludur.

Avrupa’da ortak bir Yükseköğretim Alanı oluşturmayı hedefleyen ve 19 Haziran 1999 tarihinde başlayan Bologna Sürecine Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu dahil olmuştur. JAMYO’dan verilen diplomalar uluslararası alanda geçerli olup, JAMYO mezunlarının lisans tamamlama programlarına dikey geçiş için çeşitlilik sağlanmıştır.

Öğrencilere Sağlanan İmkânlar:

Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu parasız yatılı okuldur.

Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulunda öğrenim görenler, okula kabul edildikleri tarihten itibaren üniforma ile eğitim ve öğretim görürler. Öğrenimleri süresince kullanacakları eğitim malzemelerinden ücretsiz olarak yararlanırlar.

Astsubay Çavuş naspedilinceye kadar geçen sürede öğrenci harçlığı, daha sonra Astsubay Çavuş aylığı alırlar.

Jandarma Astsubaylar Aşağıdaki Haklara Sahiptir:

Aylıklarına ilave olarak; Silahlı Kuvvetler Tazminatı, aile ve çocuk, doğum ve ölüm yardımı, tayın bedeli, emniyet ve asayiş hizmeti tazminatlarından yararlanmaktadır.

Ordu Yardımlaşma Kurumunun daimi üyesidir ve OYAK imkânlarından yararlanabilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan; asker hastanelerinden, orduevlerinden, askerî sosyal tesislerden ve lojmanlardan yararlanabilmektedir.

Astsubayların zorunlu hizmet süresi 10 yıl olup isteyenler bu süre sonunda ayrılma hakkına sahiptir.

Gerekli niteliklere sahip astsubaylar, yapılacak sınavlarda başarılı olmaları ve Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen kontenjan içerisinde yer almaları halinde, verilecek eğitim ve öğretimi müteakip subay olabilmektedir.

GİRİŞ KOŞULLARI

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

1. Genel Koşullar:

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları taşıması gereklidir.

a. T.C. vatandaşı ve erkek olmak,

b. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruşturma altında olmamak,

c. Tutum ve davranışları ile yasadışı görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak,

ç. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

ç. Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

d. Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği’nin 44′üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Astsubay Meslek Yüksek Okulları Giriş Koşullarını” taşımak,

e. Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre haklarında yapılacak arşiv araştırması ve resmî güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak,

f. Nişanlı, evli, dul olmamak veya herhangi bir kadınla nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

ğ. Reşit değilse veli göstermek, düzenlenecek yüklenme senedi için senette belirtilen miktarda tazminatı ödeme gücüne sahip müteselsil kefil göstermek,

g. Askerlik hizmetini yapmamış olmak, ön sağlık muayene, fizikî kabiliyet değerlendirme testleri ve mülakat sınavları ile kesin kayıt-kabul işlemleri sırasında (Haziran-Ağustos 2013 tarihleri arasında) silahaltında olmamak veya belirtilen tarihlerde muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınacak olmamak,

ı. Yapılacak sınavlarda başarılı olarak, belirlenen kontenjan içerisinde yer almak,

ğ. Başvuru, sınavlar, kayıt kabul işlemleri esnasında, adaydan istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülüklerin tam ve doğru olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

2. Sağlık Durumu ile İlgili Koşullar:

a. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin, askerî öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak,

b. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler esas olmak üzere;

(1) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme sahip olmak,

(2) Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalığı ve bozukluğu, yara, ameliyat, yanık izi, leke ve kellik bulunmamak,

(3) Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, çarpıntı vb. rahatsızlıkları bulunmamak,

(4) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve ameliyatları ile tüberküloz geçirmemiş olmak,

(5) Düztabanlık vb. fizyolojik kusurları bulunmamak,

(6) İşitme ve görmede en ufak bir kusuru bulunmamak,

(7) Ağız, çene ve diş yapısında kusur bulunmamak,

(8) Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, konuşma bozuklukları vb. olmamak),

DİKKAT! Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ndeki sağlık niteliklerini taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların, asker hastanelerinin verecekleri Sağlık Kurulu Raporuna dayanılarak, eğitim-öğretim yılı içerisinde okulla ilişikleri kesilmektedir.

3. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar:

a. En fazla 21 yaşında (…. doğumlu) olmak. (Adayların yaşının hesaplanması, gün ve aya bakılmaksızın …. yılından adayın doğum yılı çıkarılmak suretiyle yapılır. Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)

(1) Yaş düzeltmesi yaptırmadan önceki doğum tarihi …. ve daha sonraki yıllar iken, yaş düzeltmesi yaptıktan sonraki yaşı …. ve daha önceki yıllar olduğundan internetten başvuru yapamayan adaylar, dilekçe ile birlikte vukuatlı nüfus kayıt örneğini ve kesinleşmiş mahkeme kararının bir suretini 16 Mayıs …. tarihine kadar Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi Beytepe/ANKARA adresine şahsen/kargo/posta ile ulaştıracaklardır.

(2) Başvuru tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre giriş koşullarını taşımadığı halde internet ortamında başvuru yapan ve sistem tarafından başvurusu kabul edilen adayların bu durumları seçme sınavları aşamasında veya diğer aşamalarda yapılacak incelemelerde ortaya çıktığında, bütün işlemleri iptal edilecektir.

b. Tablo-1′de yer alan yaş-boy-kilo sınırları içerisinde yer almaktadır. (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)

4. Öğrenim Durumu ile İlgili Koşullar:

a. Tablo-2′de kaynak olarak belirtilen lise veya dengi okullardan 2012 yılında mezun olmuş veya …. yılı kayıt kabul tarihine kadar (Muhtemelen Ağustos ….) mezun olmak, (…. ve daha önceki yıllarda mezun olanların başvuruları kabul edilmeyecek ve internette ilan edilecek kayıt kabul tarihine kadar mezun olamayanların okula kabulleri yapılmayacaktır.)

b. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından …. yılında yapılacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) katılmış olmak,

c. Daha önceden askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilenler, sınavı kazanmış olsalar bile hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Ayrıca JAMYO başvuru kılavuzunda belirtilen kaynak lise ve dengi okul türlerinden 2012 yılında veya …. yılı kayıt kabul tarihine kadar mezun olması gerekmektedir. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvurmak isteyen adayların 25 Mart-16 Mayıs …. tarihleri arasında www.tsk.tr internet adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

JAMYO başvuru işlemleri sonunda Jandarma Genel Komutanlığınca YGS-5 puan türünde ilân edilecek olan taban puana göre adaylar, Temmuz …. tarihinde ikinci aşama seçme sınavlarına (Ön sağlık muayene, fizikî kabiliyet değerlendirme testi ve mülâkat) çağrılacaklardır. İkinci aşama seçme sınavları ve kesin kayıt ve kabul işlemleri ile ilgili her türlü duyuru www.tsk.tr ve www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak, adayların adreslerine herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Bu nedenle adayların başvuru kılavuzunda belirtilen tarihler doğrultusunda www.tsk.tr ve www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak duyuruları takip etmeleri zorunludur.

Ayrıntılı bilgi www.jandarma.tsk.tr internet adresinden veya 0.312.464 51 14 numaralı telefondan edinilebilir.

YAZILI SINAV

Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu giriş sınavının birinci aşamasını oluşturan yazılı sınav, ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş (YGS) sınavı olup ….. günü yapılacaktır.

İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI

İkinci aşama seçme sınavlarına çağırılmaya hak kazanan adayların sınav tarihi ve saati ile sınava gireceği komisyon www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

İkinci aşama seçme sınavları Belge İnceleme, Ön Sağlık Muayenesi, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri ve Mülakat aşamalarını kapsamaktadır.

Sınavlar öncesinde aranan koşullara göre sağlık kontrolleri ile boy kilo ölçümünüzü yaptırmanız ve sınavlara önceden çalışarak hazırlıklı gelmeniz sizin ve ailenizin maddi ve manevi kayba uğramasını önleyecektir.

Sağlık Raporu: Mülakat sonucunda başarılı olan adaylar sağlık raporu almak için asker hastanelerine sevk edilirler. Adayların, sağlık muayenesi sonucunda “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporunu alması gerekmektedir. Adayların sağlık muayenesine ilişkin yapacağı işlemler mülakat sonuçlarının internetten duyurulması sırasında ayrıntılı olarak yayımlanacaktır.

DİĞER BİLGİLER

Giriş koşulları ve ikinci aşama seçme sınavları ile ilgili konularda Jandarma Okullar Komutanlığının, başvuru ve birinci aşama olan yazılı sınav ile ilgili konularda ise ÖSYM Başkanlığının, aşağıdaki adres ve telefon numaralarından ihtiyaç duyulabilecek bilgiler mesai saatleri içerisinde alınabilir.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Adres : ÖSYM Başkanlığı 06538 Bilkent/ANKARA Telefon : 0 (312) 298 80 50 (Çok Hatlı Santral) İnternet Adresi : www.osym.gov.tr

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI

Adres : Jandarma Okullar Komutanlığı

İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi 06835 Beytepe/ANKARA Telefon : (0312) 464 51 14 (Saat 08.00 – 17.30 arası) İnternet Adresi : www.jandarma.tsk.tr

4
jandarma tsk personel öğrenci alımı,www.tsk.jandarma,www.tsk jandarma.com,ww.jandarma.tsk,tsk jandarma uzman alımı,jandarma tsk personel alımı sonuçları,www.jandarma.tsk.tr sivil memur alımı

OKUYUCU YORUMU - Üye olmadan yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

 1. Yakup yalman diyor ki:

  Ben imam hatip mezunuyum 2013 ve acik ogretim 2 siniftayim basvura bilirmiyim bende acil cevap bekliyorum

  (0)
 2. Sedat Kaya diyor ki:

  İmam hatip mezunları alınıyor mu ?

  (0)
 3. Enes diyor ki:

  İmam hatip mezunları alınıyor mu ?

  (0)
 4. Ayşe diyor ki:

  Mrh. astsubaylık sınavlarına ingilizce öğretmenliğinden mezun olanlarda katılabiliyorlarmı.

  (0)
 5. Mustafa diyor ki:

  2012 mezunuyum 350 puan aldım sınava hiç girmedim 94 lü bu sene mezunlar başvurabiliyor ben başvuramıyorum bu nasıl adaletdir bu nasıl sistemdir abi kesin başvuramıcak mıyım yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

  (0)
 6. halim diyor ki:

  açıklise mezunuyum başvuru yapabilirmiyim?

  (0)
 7. cem diyor ki:

  kaç puan istiyor? ygs 5

  (0)
 8. Ahmet Tunç diyor ki:

  Herkese merhaba , ben geçen sene girmiştim mülakatlara. sözlü mülakatta elendim ardından itiraz ettim tekrar sözlü mülakata girdim tekrar elendim. ve orda bi muhabbet dönüyodu itiraz eden aday tekrar girip geçemezse mülakatı seneye başvuru yapamaz diyolardı öle bişe var mı? yorumlarınızı acil bekliyorum

  (-1)
 9. ismail gnn diyor ki:

  imam hatip lisesisi mezunu gidermi

  (0)
 10. ismail gnn diyor ki:

  ne olur yardımcı olun arkadaşlar imam hatip lisesi 2014 mezunuyum .2015 ygs 4 puanım 204 okula gitme şansım nedir ve de imam hatip lisesi mezunu gider mi?

  (0)
 11. osman diyor ki:

  Arkadaslar ben 2014 de meslek lisesinden mzun oldum suan uni okuyorum ve 160 aldm ygs den sizce cagirirlar mi?

  (0)
  • mert diyor ki:

   Ygs-5 den gireblmen için en az 220 olması lazım.

   (0)
  • Anonim diyor ki:

   Osman kardeşim,ygs5 sen 200 taban puan olması gerek.normal şartlarda sen gidebilirsin.seneyede gidebilirsin şansin devam ediyor

   (0)
 12. Volkan DEMİR diyor ki:

  başvuruyu şimdi nerden yapacam bilgi alabilirmiyim bugün başlamış olması lazım

  (0)
1 5 6 7

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK HABERLER